Централна лаборатория "НАТО - Технологии за отбраната"

Новини

Посещение на Помощник държавния секретар на Пентагона, САЩ

В края на 2008 г. ЦЛ „НАТО-технологии за отбраната” беше посетена от Помощник държавния секретар на Пентагона, САЩ д-р Уйлямс Риис. Гостът беше запознат с постиженията на лабораторията в областта на нанотехнологиите за отбраната и предстоящите проекти от програмата „Наносензори за индивидуалния защитен пакет на съвременния войниник”.

 

Посещение на първият български космонавт и Командира на совалката „Challenger”

През 2004 г. Лабораторията беше посетена от първият български космонавт генерал Георги Иванов и от Командира на совалката „Challenger” американският астронавт полк. Джон Мак Брайд.

 

Посещение на Министъра на околната среда и водите г-жа Долорес Арсенова

През 2004 г. ЦЛ „НАТО-технологии за отбраната” беше посетена от Министъра на околната среда и водите г-жа Долорес Арсенова, по случай 15 години от създаването си. Посещението беше и във връзка с разработените от лабораторията екологични технологии за утилизация на излишните бойни припаси на територията на Р. България.

 

Посещения на Военните аташета на САЩ в България

Лабораторията многократно е посещавана на работни дискусии от Военните аташета на САЩ в България полк Карла Баас и майор Паул Бротцен. На срещите бяха докладвани резултатите от изпълнението на Националната програма "Нанотехнологии и наноматериали" в полза на Министерство на отбраната.

 

Лабораторията разработва технологии за Военно-промишления комплекс на Р. България

ЦЛ „НАТО технологии за отбраната” даде своя принос за приемането на България в НАТО. Лабораторията разработи технологиите за: "Утилизация на противопехотните мини на България", "Утилизация на излишните бойни припаси на Българската армия", "Оценка на въздействието върху околната среда" на всички основни звена на Военно-промишления комплекс на България и "Екологична оценка на технологиите за унищожаване на ракетните комплекси СС23, ФРОГ, СКЪД". Още информация за реализираните технологии има в Дейности.

 

Откриване на ЦЛ „НАТО-технологии за отбраната”

През 2003 г., една година преди приемането на България в НАТО и след подписване на Рамковия договор за стратегическо сътрудничество на Министерство на отбраната и ХТМУ, лабораторията беше открита официално под името ЦЛ „НАТО-технологии за отбраната” от Министъра на отбраната на Република България г-н Николай Свинаров и Военното и военно-въздушно аташе на САЩ в България п-к Карла Баас.

 


script error