Централна лаборатория "НАТО - Технологии за отбраната"

Полезни материали

ПрезентацииПрезентации

 1. Вижте презентациятаДетерминистичен модел на инкорпорирането на радиоактивност и корозията в пръвичния контур на ядрените централи ANTIOXI.
 2. Вижте презентацията"Информационна система с различни нива на достъп (справочник) за излишните бойни припаси на Българската армия подлежащи на утилизация и унищожаване".
 3. "Технологии за утилизация на вторични взривни вещества".  Вижте презентацията
 4. "Технологии за утилизация на барути с изтекъл гаранционен срок". Вижте презентацията
 5. Национална програма "Нанотехнологии и нови материали " Вижте презентацията
 6.  "Плазмохимично моделиране на наноразмерни прахове".  Вижте презентацията
 7. Вижте презентацията"Електрохимична наноструктурна обработка с цел атомен дизайн и получаване на материали с предварително зададени свойства".
 8.  Вижте презентацията"Корозионно и анодно окисление на метали, сплави и суперсплави в електролити на база стопени соли. Количествен кинетичен модел на процесите".
 9. Вижте презентациятаВижте презентацията„Многофункционални нанокомпозити за индивидуалния защитен пакет на съвременния войник”

 

ВидеоВидео материали

 1. Централна лаборатория "НАТО - технологии за отбраната" - интервю с ръководителя на лабораторията, проф. Цвети Цветков за телевизия VTV;
 2. Националната програма „Нанотехнологии и наноматериали за отбраната и сигурността” - интервю с проф. Цветков за програма "Перископ" на ВТK;
 3. Проект „Нанокомпозити за индивидуалния защитен пакет на съвременния войник” за Министерство на отбраната - интервю с проф. Цветков за програма "Перископ" на ВТK;  
 4. Проект „Нанокатализатори за индивидуално устройство за пиене на вода от неидентифицирани източници” за Българската армия - интервю с доц. Мартин Божинов за програма "Перископ" на ВТK;
 5. Интервю със сътрудници от Централна лаборатория "НАТО - технологии за отбраната" за телевизия VTV;

script error