Централна лаборатория "НАТО - Технологии за отбраната"

Централната лаборатория „НАТО- технологии за отбраната” при Химикотехнологичен и металургичен университет  е създадена  през 1989 година.  Лабораторията има за основната задача внедряването на нови върхови технологии във Военно-промишления комплекс (ВПК) на Република България.

През тези години Лабораторията е изпълнила над 10 Рамкови програми с Министерството на отбраната и с основни звена на ВПК. Внедрени са редица собствени патентни технологии, реализирани са лицензионни договори и успешно са изпълнени над 50 договора финансирани от Националните фондове „Научни изследвания” и „Структурна и технологична политика” на Република България.

видео

Новини

20 години от създаването на лабораторията (1989- 2009 година)

Централната лаборатория „НАТО- технологии за отбраната” при Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) през 2009 г. навършва 20 години от създаването си.

 


script error